Организација

Претседател

Петар Колев

Петар Колев

Претседател

Раководство

Д-р Енсер Јусуфоски

Д-р Енсер Јусуфоски

Потпретседател
М-р Александар Попоски

М-р Александар Попоски

Потпретседател
Димче Петкоски

Димче Петкоски

Секретар
Борче Пачемски

Борче Пачемски

Потсекретар
Ѓорѓи Трендафилов

Ѓорѓи Трендафилов

Претседавач на НК при ГДУ

Управувачки Комитет

Добре Митрев

Добре Митрев

Член на Управувачки Комитет
Фросина Китановска

Фросина Китановска

Член на Управувачки Комитет
Благојче Трајковски

Благојче Трајковски

Член на Управувачки Комитет
Стојанче Зафиров

Стојанче Зафиров

Член на Управувачки Комитет
Александар Тодоровски

Александар Тодоровски

Член на Управувачки Комитет
Проф. д-р Горан Рафајловски

Проф. д-р Горан Рафајловски

Член на Управувачки Комитет