Финансиски извештаи

Годишна сметка за финансиското работење на Граѓанско Демократска Унија – ГДУ за 2018 година.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Регистар на добиени донации на жиро сметката 240010109090066 на Граѓанско Демократска Унија за 2018 година.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Годишен финансиски извештај на Граѓанско Демократска Унија – ГДУ за 2018 год.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Регистар на донации на жиро сметката 240010109090066 на Граѓанско Демократската Унија – ГДУ за период од 01.01.2019 до 31.06.2019 година.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро-сметката 240010110448642 на Граѓанско Демократска Унија за изборна кампања за предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, Ново Село и Дебар 2019, од денот на нејзиното отворање до 10.04.2019.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро – сметката 240010110448642 на Граѓанско Демократска Унија за изборна кампања за предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, Ново Село и Дебар 2019, за пероод од 11.04.2019 до 19.04.2019

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро-сметка 240010110448642 на Граѓанско Демократската Унија за изборна кампања за предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, Ново Село и Дебар 2019, од денот на нејзиното отворање до денот на затворање на трансакциската сметка.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Регистар на добиени донации на жиро сметката 240010109090066 на Граѓанско Демократската Унија за период од 01.07.2019 до 31.12.2019 година

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Годишен финансиски извештај за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Финансиски извештај за приходите и расходите на жиро сметката на Граѓанско Демократска Унија – ГДУ за Предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија 2020 година и Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања, од 05.03 до 03.07.2020 година

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Финансиски извештај за изборна кампања за прв и втор дел

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Завршен извештај ИК 2020

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Финансиски извештај – втор дел – ИК 2020

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ