Промоција на локалниот клуб на Граѓанско Демократска Унија-ГДУ во Куманово