ГДУ: ОПШТИНА ЦЕНТАР ДА ВОВЕДЕ МОРАТОРИУМ ЗА ГРАДЕЊЕ