Анализи и коментари со Енсер Јусуфоски – 3.12.2018